برچسب: xml چیست

نقاط قوت و ضعف XML

نقاط قوت و ضعف ویژگی های XML که آن را برای انتقال داده مناسب می کند عبارتند از: سازگاری با وب و پروتکل های اینترنت. قالب قابل خواندن برای ماشین و انسان به صورت...