برچسب: tcl از کجا به جود امده است

تاریخچه TCL

تاریخچه TCL

زبان Tcl (مخفف Tool Command Language – زبان کنترل ابزار) حاصل تحقیقات John Ousterhout روی ابزارهای رایانه‌ای طراحی مدارهای الکتریکی در دانشگاه برکلی است. در این تحقیقات، Ousterhout و دانشجویانش مجبور بودند برای هریک...