برچسب: php در بازار تجاری

تاریخچه PHP

تاریخچه php این زبان در سال 1994 بوسیله راسموس لرد اوف (Rasmus Lerdorf) ساخته شد. راسموس همچنین یک سری (Common gateway interface) که همان مخفف CGI می باشد را برای زبان پرل (perl) نیز...