برچسب: css چیست

آموزش پیشرفته CSS

آموزش پیشرفته CSS

مقدمه توجه چگونگی استفاده از CSS CSS چیست؟ نمایش CSS دستور نحوی CSS توضیحات یا comment ها در CSS انتخاب گرهای CSS انتخاب گر شناسه (id selector) انتخاب گر کلاس (class selector) ادغام گروه...