برچسب: برنامه پی اچ پی

نرم افزار های مورد نیاز PHP

سسبرای اجرای کدهای PHP ما از دو نرم افزار زیر استفاده می کنیم : 1- WampServer برای دانلود این نرم افزار به آدرس wampserver.com/en  مراجعه نموده و همانطور که در تصویر زیر مشاهده می...