برچسب: برنامه نویس

5 مسئله‌ای که هر برنامه‌نویسی باید بتواند زیر یک ساعت آن‌ها را حل کند

مسائلی که در ادامه مطرح می‌شوند اگرچه در نگاه اول آسان به نظر می‌رسند، اما شاید باورش برایتان سخت باشد که بفهمید خیلی از دولوپرها بعضاً با چالش‌های جدی برای حل آن‌ها مواجه می‌شوند!...