برچسب: اموش کار با متغییر های سی شارب

آموزش Anonymous Type و متغیرهای از نوع نامشخص در C#

آموزش Anonymous Type و متغیرهای از نوع نامشخص در C#

آموزش Anonymous Type و متغیرهای از نوع نامشخص به طور کلی یک آبجکت برای اینکه بتواند property و فیلدهای اختصاصی داشته باشد، نوع آن اول باید تعیین شود. حال anonymous type ها این امکان...