برچسب: اموزش xpath

آموزش مقدماتی XML

xml چیست؟ کلمه xml، مخفف عبارتِ eXtensible Markup Language است. یعنی زبانِ نشانه گذاریِ قابلِ توسعه. قابل توسعه بودن به این معناست که شما می توانید تگ های جدید با اسم دلخواه در آن...