برچسب: اموزش کار با سی شارب

آموزش کار با Interface ها در C#

آموزش کار با Interface ها در C#

در درس قبل، به بررسی کلاس های پایه یا Abstract ها در C# پرداختیم. Interface ها در C# نیز تا حد زیادی مشابه Abstract Class ها بوده و در این ویژگی که نمی توان...

آموزش کار با آرایه ها Arrays در زبان C#

آموزش کار با آرایه ها Arrays در زبان C#

آرایه ها Arrays مجموعه ای از آیتم ها مثل متن String می باشند. شما می توانید از آرایه ها برای قرار دادن چندین متغیر همسان در یک گروه و سپس انجام اعمال خاصی بر...