برچسب: اموزش پردازش XML

پردازش های فایل های XML

پردازش های فایل های XML API هایی که به طور گسترده ای در پردازش داده های XML با زبان های برنامه نویسی به کار می روند، SAX و DOM هستند. SAX برای پردزاش سری...