برچسب: اموزش عملگر ها در اکمااسکریپت

عملگرها در اکما اسکریپت

یک expression نوعی دستورالعمل است که یک مقدار را ارزیابی می کند. هر expression از چند قسمت تشکیل شده است: عملوند: داده ها را نمایش می دهند عملگر: مشخص می کند که یک عملوند...