برچسب: ارگومان پیشفرض زبان ++c

تاریخچه ++C

تاریخچهٔ زبان بی‌یارنه استراس‌تروپ و ناشر کتابش-۲۰۱۰ استراس‌تروپ کار بر روی زبان «C دارای کلاس» را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد. ایدهٔ ساخت این زبان جدید در زمان کار بر روی تز دکترای خود...