برچسب: اجری کد با css

نحوه استفاده از CSS

استفاده از CSS به صورت استایل خارجی این روش هنگامی مفید است که شما قصد دارید قالب بندی یک فایل css را به چندین صفحه اعمال کنید. با این کار می توانید تمامی صفحات...