برچسب: اجرای xml بر روی وب

نمایش XML روی وب

نمایش XML روی وب زبان قالب طرح جامع (XSL) یک بخش الحاقی به XML است که به کاربران امکان توصیف ماهیت ویژوال و تغییر شکل داده های XML را بدون جاسازی دستور العمل ها...