برچسب: آموش ایجا فونت در قالب

آموزش اضافه کردن فونت دلخواه به قالب سایت

گر میخواهید در سایتتان از فونت های دلخواه استفاده کنید ولی روش انجام این کار را نمیدانید، این آموزش مخصوص شماست. در آموزش امروز به همراه مسترکد، خواهید آموخت که چگونه میتوان فونت یا...