برچسب: آموزش کلاس ها پایه

مطالعه کامل تر کلاس های پایه Abstract Class در C#

مطالعه کامل تر کلاس های پایه Abstract Class در C#

در درس قبلی، با مفهوم کلاس پایه Abstract Class در زبان C# آشنا شدیم. در این درس، قصد داریم مثال درس قبل را کمی گسترش داده و در آن از متدهای ثابت Abstract Methods...