برچسب: آموزش متغیر ها در اکمااسکریپت

متغیرها در اکما اسکریپت

یک متغیر یک فضای نامگذاری شده در حافظه است که مقادیر را در خودش ذخیره میکند. به عبارت دیگر متغیر به عنوان یک کانیتنر (ذخیره کننده) مقدار برای برنامه است. به متغیرها، شناسه هم...