برچسب: آموزش ارث بری

وراثت یا ارث بری (Inhertance) در C#

وراثت یا ارث بری (Inhertance) در C#

یکی از جنبه های کلیدی زبان های برنامه نویسی شی گرا Objected Oriented Programming (OOP) از جمله C# بر پایه آن بنا شده است، مفهوم ارث بری یا Inheritance می باشد. ارث بری یعنی...