برچسب: آشنایی با زبان های برنامه نویسی

برای شروع برنامه نویسی کدام زبان ها را یاد بگیریم؟

یادگیری یک زبان برنامه نویسی ممکن است کمی دلهره آور به نظر برسد. خوشبختانه این موضوع چیزی نیست که از بابت آن نگران باشید. وجود منابع آفلاین و آنلاین بسیار، انجمن های اختصاصی و...

12 تا از بهترین زبان های برنامه نویسی در سال 2018

برنامه نویسی بسیار پویا است.زبان ها و فریمورک های جدید برنامه نویسی میتوانند توسعه یابند،افت کنند و بعد از آن نیز از جلوی چشمانمان ناپدید شوند. برنامه نویسان نیاز دارند که به طور مداوم...