دسته: TCL

نمونه برنامه‌های کامل Tcl

نمونه برنامه‌های کامل Tcl

در زیر نمونه‌هایی از برنامه‌های کامل Tcl آورده شده‌است. نمونه اول یک اسکریپت کنترلی برای برنامه شبیهسازی Modelsim است و دستورهای افزوده شده به Tcl توسط برنامه Modelsim در آن به خوبی مشهود است:...

زیربرنامه‌ها و محدوده‌ها در TCL

چنان‌که گفته شد زیربرنامه‌ها امکان کپسولهسازی (encapsulation) دستورهای در قالب یک دستور را فراهم می‌کنند. زیربرنامه‌ها همچنین یک محدوده(scope) محلی برای متغیرها ایجاد می‌کنند. در آغاز، Tcl دارای یک محدوده سراسری (global) برای متغیرها،...

لیست ها در tcl

لیست ها در tcl

یکی از قابلیتها در زبان Tcl، امکان کار با لیستهاست. برخی از دستورهای کار با لیستها عبارتند از: list, lindex, llength, lrange, lappend, linsert, lsearch, lreplace, … لیستها در Tcl دارای دو کاربرد عمده...

رشته ها در TCL

رشته ها در TCL

رشتهها واحد اساسی داده در Tcl هستند و به همین دلیل است که دستورهای زیادی برای کار با آن‌ها وجود دارد. دستور string مجموعه‌ای است از عملیات قابل انجام بر روی رشته‌ها. نمونه‌ای از...

دستور ها و عبارت ها در TCL

دستور ها و عبارت ها در TCL

همهی امکانات اساسی Tcl به وسیله دستورها نمایش داده می‌شوند. حتی عبارات نیز به وسیله اجرای دستورهای و به عنوان خروجی آن‌ها محاسبه می‌شوند. قالب معمول دستورهای Tcl به شکل زیر است [۲]: command...

ساختار های کنترلی TCL

ساختار های کنترلی TCL

tcl مجموعه کاملی از دستورهای کنترلی شامل دستورهای اجرای شرطی، دستورهای حلقه و دستورهای زیربرنامه‌ای را دارد. دستورهای کنترلی Tcl دستورهایی عادی هستند که به عنوان آرگومان، اسکریپتهای Tcl می‌گیرند[۱]. به عنوان مثال دستور...

متغیر ها در tcl

متغیر ها در tcl

در Tcl نیازی به تعریف متغیر نیست. هر متغیری در اولین دفعه استفاده آن، تعریف می‌شود. همچنین متغیرها در Tcl دارای نوع نیستند. هر متغیری می‌تواند هر مقداری بگیرد[۱]. البته می‌توان با استفاده از...

کاربرد زبان tcl

کاربرد زبان tcl

برخی از کاربردهای Tcl به شرح زیر است: کاربردهای وب: از آنجا که Tcl یک زبان رشته-محور است برای برنامه‌های وبی مفید است. از نمونه برنامه‌های وبی استفاده‌کننده از Tcl می‌توان به AOLserver و...

فلسفه زبان tcl

فلسفه زبان tcl

نیاز به امکان جاسازی (Embeddability) قابلیت ویژه زبان Tcl است و به گفته Ousterhout باعث می‌شود که اهداف زیر برای زبان در نظر گرفته شود: ۱. زبان باید گسترش پذیر(extensible) باشد: افزودن امکانات جدید...

تاریخچه TCL

تاریخچه TCL

زبان Tcl (مخفف Tool Command Language – زبان کنترل ابزار) حاصل تحقیقات John Ousterhout روی ابزارهای رایانه‌ای طراحی مدارهای الکتریکی در دانشگاه برکلی است. در این تحقیقات، Ousterhout و دانشجویانش مجبور بودند برای هریک...